נפה ידנית מדגם 886-SE

בהתאם לפסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בירושלים שניתן בת"צ 6636-08-16 בענין חוה צוקר נ' סלמור וצומת, מיום 29.1.18 , להלן פרטי הסדר ההסתלקות, בכל הנוגע להתחייבויותיה  של סלמור: 

(‏א)         סלמור תשלח בדואר רשת מתוקנת לכל מי שיפנה, לסלמור או לצומת, ויצרף חשבונית רכישה המעידה כי רכש את המוצר בין דצמבר 2014 – אוקטובר 2016 (תקופה בה נמכר המוצר עם רשת תקולה). וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת הפנייה.

(‏ב)          תעמיד לפונים רשתות מתוקנות בשמונה נקודות הפצה ברחבי הארץ, כמפורט בהמשך, וזאת כנגד החזרת רשת תקולה;

(‏ג)           בנוסף לרשת התקינה, תעניק סלמור לצרכנים המוזכרים בס"ק א' ו-ב' שובר לרכישת מוצרי סלמור בסך 50 ₪, וזאת למוצרים שעלותם 50 ₪ ומעלה.  סלמור תשלח את השובר גם לצרכנים שכבר פנו אליה או אל צומת, מיוזמתם, עד ליום אישור הסדר זה על ידי בית המשפט, וקיבלו רשת מתוקנת, וזאת ללא כל הצגת הוכחה נוספת מצידם.

(‏ד)          מובהר, כי באמצעות השובר ניתן יהיה לרכוש כל מוצר מתוצרת סלמור, הנמכר בחנויות המופיעות ברשימה הנ"ל (רשימת המוצרים מופיעה באתר האינטרנט של סלמור וכן תימסר לצרכנים המוזכרים בס"ק א ו-ב'). תוקף השובר יהיה למשך שנה ממועד  מסירתו ללקוח.   

(‏ה)         יודגש, כי לא תימסר רשת תקינה לצרכן שנשלחה אליו בעבר רשת תקינה.   

(‏ו)           ההסדר האמור לעיל, ככל שהוא נוגע לאפשרויות לזכות ברשת תקינה ו/או בשובר (בין אם באמצעות נקודות ההחלפה ובין אם באמצעות יצירת קשר עם סלמור/צומת), תוקפו למשך 6 חודשים ממועד פרסום הסדר זה ע"י צומת בעיתונות או באתר האינטרנט של סלמור, לפי המאוחר. 

רשימת נקודות שירות בהן ניתן להחליף לרשת מתוקנת:


קיבוץ שמרת - סלמור 04-9558165
חיפה - שירות רם רחוב ביאליק 9, חיפה 04-8671507
טבריה - רח' הפרחים 4, טבריה 04-9111880
נתניה - בר מנחם רחוב רמז 15 , נתניה 09-8337733
תל אביב-יפו - דני תיקונים רחוב סלמה 94 , תל אביב-יפו 03-6820995

חולון - דני תיקונים רחוב שנקר 29 , חולון 03-5011055
ירושלים -  א. קלימי רחוב בר אילן 23 , ירושלים 02-5001236
באר שבע - כוכב משולש רחוב הדסה 31 , באר-שבע 08-6236487

רשימת חנויות בהן ניתן להשתמש בשובר:      

         

אצל מישל, רח' המסחר 54, אשדוד  08-8560975  

סלון ענן,  דרך חברון 7, באר שבע   08-9912600          

חג'בי,  שדרות יעקב 50, ראשון לציון   03-9584131   

עומר סיקסיק,  רח' יפת 15, יפו   03-5070555    

רמי אלקטרוניקה,  רח' שער העמק 1, נתניה  09-8613527  

 

    

    

אתר האינטרנט  טופדיל     

 https://www.topdeal.co.il/ contact@topdeal.co.il  077-5317835