תחנות השירות של החברה:

קיבוץ שמרת - סלמור 04-9558165
חיפה - שירות רם רחוב ביאליק 9, חיפה 04-8671507
נתניה - בר מנחם רחוב רמז 15 , נתניה 09-8337733
תל אביב-יפו - דני תיקונים רחוב סלמה 94 , תל אביב-יפו 03-6820995

חולון - דני תיקונים רחוב שנקר 29 , חולון 03-5011055
ירושלים -  א. קלימי רחוב בר אילן 26 , ירושלים 02-5001236
באר שבע - כוכב משולש רחוב הדסה 31 , באר-שבע 08-6236487